Formand

Jan Nielsen
NæstformandEllen Pedersen
Arne Nielsen
Bent Øhlenschlæger
Kim Victor Kragh
Mohammad Buheiri
Jan Bilet
Inger S. S. Therkelsen
Else Andreasen
Hjemmeside/ITInger S. S. Therkelsen